Investeringar i finansiella produkter är föremål för marknadsrisk. Vissa finansiella produkter, såsom valutahandel, är mycket spekulativa och alla investeringar bör endast göras med riskkapital. Priserna stiger och faller och tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Innehållet på denna webbplats ska endast ses som generell information. Följaktligen ger inte tradingroboten.se några garantier avseende webbplatsens innehåll. Du bör alltid söka individuell finansiell rådgivning utifrån dina egna särskilda omständigheter innan du gör en investering. Tradingroboten.se är inte en en sådan rådgivare och är inte heller en expert på området. Informationen på denna webbplats ska således inte ses som några professionella råd.

Genom att du har tagit del av informationen på denna webbplats ansvarar du själv för dina egna investeringsbeslut och val av verktyg och leverantörer. Tradingroboten.se tar inget ansvar för leverantörers verksamhet, verktygens funktioner eller eventuella problem som kan uppstå i användandet av dessa. Vidare ansvar enbart du själv för för de avtal du gör med de leverantörer du väljer. Tradingroboten.se rekommenderar att läsa på om leverantörernas egna villkor och risker som finns.

Tradingroboten.se tar inget ansvar för eventuella monetära förluster som kan uppstå för dig på grund av att du har tagit del av informationen på webbplatsen. Informationen är, återigen, enbart i utbildningssyfte och genom att ta del av den håller du med om att enbart du ansvarar själv för de val du gör, de risker du tar och eventuella förluster du lider och att du inte kommer hålla någon ansvarig för förlust eller skada till följd av informationen som tillhandahålls på webbplatsen.